Spontaneous Traveler impulsive, independent and unplanned …

Scholarship Biasiswa Baitulmal Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAIWP 2011

09.21.2011 · Posted in Malaysia Scholarship

Scholarship Biasiswa Baitulmal Majlis Agama Islam Wilayah (MAIWP) Persekutuan 2011- Permohonan adalah dipelawa daripada pelajar Wilayah Persekutuan dan ibu bapa menetap di Wilayah Persekutuan tidak kurang daripada 3 tahun, yang telah mendapat tawaran melanjutkan pelajaran di Institusi Pengajian TInggi Awam (IPTA) peringkat Diploma, Ijazah Sarjana Muda dan Ijazah Lanjutan.scholarship biasiswa baitulmal MAIWP 2011

Kepada yang berminat dengan Scholarship Biasiswa Baitulmal MAIWP boleh lah mengisi borang yang boleh dimuat turun melalui laman web www.maiwp.gov.my atau boleh mendapat terus di pejabat MAIWP di alamat berikut

Bahagian Baitulmal, (Unit Pembagunan Akademik) Bagunan Daruzzakah, Tingkat 5, Lorong Hj. Hussien 2, Off Jalan Raja Muda, 50300 Kuala Lumpur.

Sebarang pertanyan mengenai Scholarship Biasiswa Baitulmal MAIWP boleh lah hubungi no tel 03-26175222 sambungan 216/ 224/ 213/ 221

Tarikh tutup Scholarship Biasiswa Baitulmal MAIWP pada 3 Oct 2011.

Related posts:

Leave a Reply