Spontaneous Traveler impulsive, independent and unplanned …

Airsia more flight promotion – free (RM0) tickets to Singapore 2011/2012

09.28.2011 · Posted in Advertisement, airasia

Airsia more flight promotion – free tickets to Singapore 2011/2012 – fly from Kuala Lumpur to Singapore, a one way ticket for RM0. Airasia now fly 13x daily from Kuala Lumpur to Singapore.

Book your Airsia more flight promotion – free (RM0) tickets to Singapore 2011/2012 now until 2 Oct 2011. Travel period is from 30 Oct 2011 ~ 2 May 2011.

Hurry visit www.airasia.com now!airasia more fligts - free ticket to singapore 2012

Related posts:

Tags:

4 Responses to “Airsia more flight promotion – free (RM0) tickets to Singapore 2011/2012”

  1. A bit superisrd it seems to simple and yet useful.

  2. Your styling is pretty great too! They look perfect on your green velvet couch. Congrats on another great design – I love the texture of the waffle stitch!

  3. Chào em. Nếu em thấy mình đã đáp ứng đủ các điều kiện tuyển sinh của trường, thì em có thể chuẩn bị học phí để nộp luôn cùng với hồ sơ khi đến làm thủ tục nhập học. Tại cơ sở Thanh Hóa, em nộp hoàn thiện hồ sơ và học phí trước 15/10/2012 sẽ được hưởng chương trình ưu đãi giảm học phí. Theo đó, các em sẽ được giảm 50% học phí (bao gồm cả học phí chính khóa và học phí Tiếng Anh) trong 2 học kỳ đầu tiên.

  4. Laaaaange kein Internet mehr gehabt. Gerade sitze ich in Samara bei einer netten russischen Familie und bin gerade dabei den Blog zu updaten

Leave a Reply